Johnny Guitar - Guitar Kim Chung - Percussion Hoang Minh

Guitarist Kim Chung hiện đang là giảng viên biên chế tại Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh ở mọi trình độ từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra Cô còn dạy Guitar độc tấu và Guitar đệm hát tại nhà riêng. Để biết thêm thông tin chi tiết về lớp học các bạn có thể truy cập vào trang web: http://guitaristkimchung.vn